Kancelarija za mlade Inđija je lokalni servis mladih građana i građanki Inđije. Osnovana je u martu 2010. godine i sada broji preko 100 volontera i volonterki.

Kome je namenjena KANCELARIJA ZA MLADE?

Svim mladima bez obzira na pol, rasu, nacionalnu pripadnost, versko ubeđenje, jezik, društveno poreklo, imovinsko stanje, članstvo u političkim, sindikalnim ili drugim organizacijama, psihički ili fizički invaliditet, fizički izgled, seksualnu orijentaciju i druga stvarna odnosno pretpostavljena lična svojstva. 

Šta radi KANCELARIJA ZA MLADE?

 • Informiše mlade o pitanjima značajnim za mlade: obrazovanje, zapošljavanje, mogućnostima za aktivno i kvalitetno provođenje slobodnog vremena, bavljenje sportom, negovanje zdravih i bezbednih stilova života, omladinskim razmenama, održivom razvoju i drugim oblastima u skladu sa Nacionalnom strategijom za mlade.
 • Sprovodi omladinske i volonterske aktivnosti
 • Organizuje obuke, seminare i različite manifestacije
 • Obezbeđuje proctor, materijalnu i tehničku pomoć za realizaciju aktivnosti i projekata omladinskih organizacija i inicijativa mladih
 • Komunicira sa mladima i podstiče njihovo učešće u donošenju odluka
 • Uspostavlja saradnju sa svim relevantnim partnerima i radi na njihovom umrežavanju u cilju zadovoljenja potreba maldih
 • Učestvuje u izradi i sprovođenju Loklanih akcionih planova za mlade

Šta KANCELARIJA ZA MLADE pruža mladima?

 • Veću vidljivost mladih
 • Povećanje aktivizma
 • Sticanje iskustva i znanja putem neformalnog obrazovanja
 • Veću i bolju informisanost
 • Poboljšava kvalitet života kroz volontiranja i učestvovanja u različitim programima
 • Povećava mobilnost kroz učešće u međunarodnim programima i razmenama

Svojim specifičnim programima i projektima, kreiranim u odnosu na loklane potrebe, u različitim opštinama se sprovode različiti programi i to je ono što omogućava svakoj Kancelariji za mlade da svojim aktivnostima bude jedinstvena i prilagođena svojoj zajednici. 

Deo aktivnosti Kancelarija za mlade:

VOLONTERIZAM:

U mnogim Kancelarijama za mlade volonteri su uključeni u organizaciju različitih aktivnosti i događaja. Istovremeno, omogućene sui m obuke za sticanje znanja i veština. Kroz razvoj volonterskih servisa, koji stvaraju mreže timova volontera, doborbit imaju mladi al ii sama zajednica, koja postaje vidljiva u široj sredini po aktivizmu i inicijativama mladih. Najčešće akcije volontera se odnose na uređenje i zaštitu životne sredine, promociju zdravih stilova života i organizaciju sportskih i umetničkih dešavanja. 

KULTURA:

U manjim sredinama kulturna ponuda nije dovoljno razvijena pa su se Kancelarije za malde usmerile na podsticaj razvoja lulture i učešću mladih u kulturnim aktivnostima. Mladi u KZM kreiraju kulturne sadržaje, organizuju projekcije filmova, koncerte neafirnisanih bendova, predstave amaterskih pozorišta ili književne večeri. 

AKTIVIZAM:

Najveći broj svojih aktivnosti KZM usmeravaju na podršku aktivizmu mladih. Mladi se kroz različite obuke, najčešće iz oblasti: razvoj životnih veština, veština komunikacije, pisanje projekata, prevencije nasilja, organizacije događaja, osnažuju da aktivno učestvuju u životu svoje zajednice. 

ZAPOŠLJAVANJE MLADIH:

Nezaposlenost je prepoznata kao jedan od najvećih izazova sa kojim se mladi suočavaju, KZM uključuju svoje mlade u obuke koje im omogućavaju da steknu znanja i veštine koje su neophodne u savremenom poslovnom okruženju kako bi bili što konkurentniji na tržištu rada. 

Ako želite da menjate svet oo sebe, ako tamo gde drugi vide problem vi vidite izazov, ako želite da vas pitaju o svemu onome što Vas se i vašoj opštini tiče, uključite se u rad Kancelarija za mlade! 

To je vaš deo sveta lokalnih institucija, koje postoji samo zbog vas. Iskoristite ga!