Takmičenje ,,Škole u akciji" za izbor najboljeg slogana u oblasti lokalnog razvoja
17.11.2015

Predloži slogan kako bi se tvoj glas čuo širom Evrope! Škole u akciji!

Uključivanje učenika i studenata je najbolji izbor kada se radi o KREATIVNOSTI! Škola je mesto gde kreativnost I obrazovanje predstavljaju osnovnu ulogu u intelektualnom razvoju građana sutrašnjice.

Kreativnost, obrazovanje i razvoj zajednice su ključne reči za takmičenje koje koordinira ALDA - Evropska asocijacija lokalne demokratije, a u Srbiji implementira Stalna konferencija gradova i opština, kao partner na LADDER projektu. Takmičenje je fokusirano na izbor slogana koji bi podstakao interesovanje i podigao svest o temama razvoja zajednice (migracije, tolerancija, multikulturalizam, borba protiv siromaštva, zaštita životne sredine, energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije, ljudska prava, reciklaža, organska hrana, održivi razvoj, uloga mladih u društvu...). Veliki je izazov proširiti poruku o značaju razvoja zajednice na jednostavan, jasan i direktan način.

Zašto je razvoj značajan?

Jedan od ciljeva projekta LADDER je informisanje građana o razvoju zajednice. Smatramo da je značajno da informišemo građane i da podignemo svest o pitanjima razvoja koja predstavljaju vrednosti 2015. Evropske godine razvoja. 

Uključi se!

Ukoliko ste zainteresovani za pitanja od opšteg značaja I ukoliko želite da učestvujete u događaju od međunarodnog značaja, ne propustite priliku! Uključi se i učestvuj na takmičenju za izbor slogan. Najbolji slogani biće izabrani da budu slogani LADDER projekta I biće promovisani na sajtu I promotivnim materijalima uz jasnu naznaku o autoru.

Slogan može biti tekst, slika sa tekstom ili kratak video (1-2 minuta) sa porukom o razvoju zajednice u skladu sa temama navedenim u tekstu. Podnošenjem predloga, učesnici su saglasni da se slogan koristi u sklopu LADDER projekta i predviđenih aktivnosti.  

Ko može učestvovati?

Mladi uzrasta od 10 do 18 godina koji su žele da budu deo evropske atmosfere i da dele univerzalne vrednosti razvoja zajednice.

Kako učestvovati?

Mailom pošaljite predlog slogana u standardnom formatu .doc/.docx, PDF, .jpeg ili nam pošaljite link ka video materijalu, na adresu informisanje@skgo.org.

Rok za prijavu je 30. novembar 2015. godine. 

Izabrani slogani biće promovisani putem interneta i na međunarodnim događajima. Najbolji nacionalni slogani dobiće specijalnu podršku, dok će pet najboljih slogana iz cele Evrope biti nagrađeni sa IPAD AIR tabletima. Izbor najboljih slogana vršiće partneri na projektu LADDER u skladu sa ustanovljenim kriterijumima: kreativnost, značaj i komunikacijska snaga između ostalog.

Više o LADDER projektu

Projekat „LADDER – Lokalne vlasti kao pokretači razvoja obrazovanja i podizanja svesti“ počeo je u januaru 2015. i trajaće do decembra 2017. godine. Obuhvata 46 organizacija iz 35 evropskih država uz koordinaciju ALDA – Evropske asocijacije za lokalnu demokratiju.

Reč je o EU projektu koji promoviše akcije lokalnih vlasti i civilnog društva na razvoju obrazovanja, kroz podizanje svesti i promociju uključivanja građana povodom globalnih pitanja (migracije, ljudska prava, dobra uprava, borba protiv siromaštva, učešće građana, uključivanje mladih, solidarnost, postizanje uzajamnog razumevanja, ženska prava, multikulturalizam…).

www.ladder-project.eu